Ledeninformatie

​Ledeninformatie

Contributie
De contributie voor De Stayer bedraagt met ingang van het seizoen 2023-2024 het bedrag van € 60,--. Het seizoen loopt van 1 september tot augustus. Het lidmaatschap wordt in de loop van het winterseizoen automatisch geïncasseerd van je bankrekening. 

Met het lidmaatschap kan je onbeperkt deelnemen aan alle activiteiten van De Stayer: schaats-, loop- en fietstrainingen en natuurlijk alle andere activiteiten.

​Stayer account op deze website
Ieder Stayer lid heeft een eigen account op deze website. In het ledendeel van de website vind je de almanak en kan je zelf je gegevens aanpassen. Wanneer er verenigingsdocumenten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor de ALV, heb je jouw account nodig om deze in te kunnen zien. Wil je je account activeren maar kan je de link niet terugvinden? Mail dan even met de ledenadministratie!

Toegang tot de ijsbaan tijdens trimuren 
Voor de toegang tot de 400- meter baan van de ijsbaan in Kardinge dien je als Stayer lid zelf een zogenaamde trimkaart aan te schaffen. Meer informatie over de trimkaarten vind je op de website van sport050: ​https://sport050.nl/sportlocaties/sportcentrum-kardinge/trimschaatsen/#tarieven

KNSB Baankaart voor vrijdagtrainingen
Daarnaast is er een mogelijkheid om op vrijdagavond te trainen op het KNSB-uur. De kosten van de baankaart zijn voor een seizoen ongeveer € 190,-- en kan aangeschaft worden via de vereniging. Een wedstrijdlicentie heb je niet nodig.

Overige kosten
Aan andere activiteiten waaraan je mee wilt doen zijn soms kosten verbonden. Er wordt gezamenlijk ingekocht dus de kosten voor jou als lid zijn vallen meestal reuze mee. Op deze manier kies je zelf waaraan je meedoet en waar je voor betaalt en houden we als vereniging de contributie zo laag mogelijk. 

Automatische incasso
Alle bedragen die je moet betalen aan De Stayer worden automatisch van je bankrekening afgetrokken. Om het werk van de penningmeester zoveel mogelijk te beperken is het daarom niet mogelijk om betalingen via een methode te doen. 

Wijzigingen in de ledenadministratie doorgeven
Wijziging van bijvoorbeeld je adres of andere contactgegevens kan je zelf in de ledenadministratie invoeren. Dat doe je door middel van je Stayer account op deze website. Om het werk voor de ledenadministratie zo beperkt mogelijk te houden vragen we je om dit zelf te doen, als het niet lukt dan helpen we graag!

Voor het doorgeven van een nieuw bankrekeningnummer moet je wel even mailen met de ledenadministratie. Dan ontvang je een nieuwe machtiging voor automatische incasso die je kunt ondertekenen en terugmailen. 

Opzeggingen
Wanneer je besluit om je lidmaatschap op te zeggen, doe je dat per mail aan ledenadministratie@destayer.nl voor aanvang van een nieuw seizoen (dus voor 1 september). Wij waarderen het dat je bij de afmelding vermeldt waarom je je lidmaatschap opzegd! We bevestigen per mail, wanneer je de bevestiging niet binnen een week hebt ontvangen, mail dan opnieuw om misverstanden te voorkomen!

Huishoudelijk reglement​​​​​​​
Hieronder vind je ons huishoudelijk reglement. Dit is een set van regels en richtlijnen, in aanvulling op de statuten. In onze statuten staan alle basale verenigingsregels waaronder ook wettelijk verplichte bepalingen. De meeste overige zaken hebben wij vastgesteld in ons huishoudelijk reglement. Dit zijn afspraken, regels en richtlijnen die van toepassing zijn binnen het reilen en zeilen van de vereniging. Aanvullingen of wijzigingen op het huishoudelijk reglement leggen wij altijd voor aan de Algemene Leden Vergadering en dienen door hen goedgekeurd te worden. Het reglement moet daarbij aansluiten op de statuten en kan dus niet in tegenspraak zijn.


Huishoudelijk Reglement De Stayer

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Huishoudelijk_Reglement_De_Stayer.pdf 165.1 kB