Bestuur

Bestuur De Stayer 2023-2024

Femke                                         Voorzitter - voorzitten van bestuursvergaderingen en ALV, kleding (kleding@destayer.nl), activiteiten & vrijwilligers en communicatie 

Simone Smuling:                        Secretaris - administratie, trainerszaken en technische commissie (secretaris@destayer.nl)

Nienke Terpstra-Kooistra:         Penningmeester - financiën (penningmeester@destayer.nl)

Tjitte de Jong:                              Algemeen bestuurslid - KNSB, ledenadministratie, clubwedstrijden (info@destayer.nl/wedstrijd@destayer.nl)

Gerard van Leeuwe:                    Algemeen bestuurslid


De Stayer wordt door en voor leden bestuurd en het bestuur staat altijd open voor suggesties, opmerkingen, vragen en ook kritische opmerkingen. Spreek ons daarover graag aan! Dat kan persoonlijk en ook via de mail: bestuur@destayer.nl 


fullsizeoutput_1a85.jpeg
Femke Feenstra
IMG_8344.JPG
Simone Smuling
Nienke Terpstra Kooistra
Nienke Terpstra-Kooistra
DSC01358.jpg
Tjitte de Jong
StayerFotoGerard.jpg
Gerard van Leeuwe

Interesse in het bestuur?
Er is altijd ruimte voor leden om deel te nemen aan het bestuur. Geef dit bij één van de bestuursleden aan, zodat we je kunnen uitnodigen voor een proefvergadering! Hieronder wat meer informatie over het bestuur.

Afhankelijk van de kandidaat wordt er in onderling overleg besproken wat de taakverdeling wordt. Het is gebruikelijk dat een nieuw bestuurslid het eerste jaar weinig operationele taken heeft om op een goede wijze ingewerkt te worden, maar dat is ook naar wens van het bestuurslid. 

De tijdsbesteding voor de bestuursleden is afhankelijk van de taken. De Stayer is een goed georganiseerde moderne vereniging met de nodige automatisering en pragmatische afhandeling. Er wordt door het bestuur ongeveer 5 keer per jaar een bestuursvergadering gehouden. Getracht wordt om tijd te besteden aan beleid.

Het is doelstelling van het bestuur om ongeveer 1 wisseling te hebben per jaar, wat inhoudt dat een bestuurslid ongeveer 4 jaar lid van het bestuur is. In die periode is het ook mogelijk om verschillende functies of taken uit te voeren. 

Alle bestuursleden vinden het besturen van De Stayer ontzettend inspirerend en prettig. Naast de bezigheden voor de vereniging zijn er regelmatig mogelijkheden om seminaar, workshops en bijeenkomsten bij te wonen, die er voor zorgen dat jij als bestuurder ook nog de nodige kennis opdoet. 

Hoe jij invulling geeft aan de functie en taken, dat is aan jou als bestuurder, uiteraard in samenwerking met en met ondersteuning van je collega bestuurders. Er is altijd ruimte voor jouw ideeën en kennis.


Word vrijwilliger!
Heb je tijd en zin om actief te worden als vrijwilliger? Heb je een idee voor een leuke activiteit? Beschik je over kennis en ervaring die een welkome bijdrage is voor de andere leden? De Stayer heeft altijd activiteiten die voor- en door leden worden georganiseerd. Overleg dan met de bestuursleden of via bestuur@destayer.nl 

Oud besturen van De Stayer:

2022-2023: 

Femke Feenstra (VZ), Simone Smuling (SEC), Nienke Terpstra-Kooistra (PEN), Tjitte de Jong (ALG)

2020 - 2022: 

Femke Feenstra (VZ), Simone Smuling (SEC), Wybren Bakker (PEN), Tjitte de Jong (ALG)

2019-2020: 

Simone Smuling (SEC), Wybren Bakker (PEN), Ed Meester (ALG)

2018-2019:

Pauline Ruigendijk (VZ), Simone Smuling (SEC), Wybren Bakker (PEN), Ed Meester (ALG)

2017-2018

Pauline Ruigendijk (VZ), Simone Smuling (SEC), Sander de Groot (PEN), Wybren Bakker (ALG)

eerdere besturen: Het Stayer Archief...