Bestuur

Bestuur De Stayer 2019-2020

vacant:                     Voorzitter

Simone Smuling:      Secretaris, externe contacten, activiteiten, ledenbinding/vrijwilligers (secretaris@destayer.nl)

Wybren Bakker:        Penningmeester - Kleding, wedstrijden (kleding@destayer.nl en wedstrijd@destayer.nl)

Ed Meester:              Algemeen bestuurslid - Algemene zaken, ledenadminstratie - communicatie (info@destayer.nl)


De Stayer wordt door en voor leden bestuurd en het bestuur staat altijd open voor suggesties, opmerkingen, vragen en ook kritische opmerkingen. Spreek ons daarover graag aan! Dat kan persoonlijk en ook via de mail: bestuur@destayer.nl 


VACATURES

Er is een vacature voor 1 of 2 bestuursleden. Afhankelijk van de kandidaat wordt er in onderling overleg besproken wat de taakverdeling wordt. Het is gebruikelijk dat een nieuw bestuurslid het eerste jaar weinig operationele taken heeft om op een goede wijze ingewerkt te worden, maar dat is ook naar wens van het bestuurslid. 

De tijdsbesteding voor de bestuursleden is afhankelijk van de taken. De Stayer is een goed georganiseerde moderne vereniging met de nodige automatisering en pragmatische afhandeling. Er wordt door het bestuur ongeveer 5 keer per jaar een bestuursvergadering gehouden. Getracht wordt om tijd te besteden aan beleid.

Het is doelstelling van het bestuur om ongeveer 1 wisseling te hebben per jaar, wat inhoudt dat een bestuurslid ongeveer 4 jaar lid van het bestuur is. In die periode is het ook mogelijk om verschillende functies of taken uit te voeren. 

Alle bestuursleden vinden het besturen van De Stayer ontzettend inspirerend en prettig. Naast de bezigheden voor de vereniging zijn er regelmatig mogelijkheden om seminaar, workshops en bijeenkomsten bij te wonen, die er voor zorgen dat jij als bestuurder ook nog de nodige kennis opdoet. 

Hoe jij invulling geeft aan de functie en taken, dat is aan jou als bestuurder, uiteraard in samenwerking met en met ondersteuning van je collega bestuurders. Er is altijd ruimte voor jouw ideeën en kennis.


Word vrijwilliger!

Heb je tijd en zin om actief te worden als vrijwilliger? Heb je een idee voor een leuke activiteit? Beschik je over kennis en ervaring die een welkome bijdrage is voor de andere leden? De Stayer heeft altijd activiteiten die voor- en door leden worden georganiseerd. Overleg dan met de bestuursleden of via bestuur@destayer.nl IMG_8951.JPG
Bestuur De Stayer 2017-2018
187da13aae894fc0a94659e6073faff9-2.jpg
Pauline Ruigendijk
Simone_op_ijsbaan216-10.jpg
Simone Smuling
Foto_Wybren.JPG
Wybren Bakker

Oud besturen van De Stayer:


2018-2019:

Pauline Ruigendijk (VZ), Simone Smuling (SEC), Wybren Bakker (PEN), Ed Meester (ALG)

2017-2018

Pauline Ruigendijk (VZ), Simone Smuling (SEC), Sander de Groot (PEN), Wybren Bakker (ALG)

eerdere besturen: Het Stayer Archief...