Bestuur

Bestuur De Stayer

Het bestuur van De Stayer bestaat uit de volgende personen.


Voorzitter- Pauline Ruigendijk
Secretaris- Simone Smuling
Penningmeester- Sander de Groot
Algemeen lid- Wybren Bakker


Nieuwe bestuurssamenstelling: wie doet wat?
Er hebben wisselingen plaatsgevonden in het bestuur.
Vanaf 3 november 2017 ziet het bestuur er als volgt uit en is de volgende taakverdeling gemaakt:

Pauline Ruigendijk:  Voorzitter, ledenadministratie, beheerder info@destayer.nl, externe contacten (voorzitter@destayer.nl)
Simone Smuling:      Secretaris, externe contacten, activiteiten, ledenbinding/vrijwilligers (secretaris@destayer.nl)
Sander de Groot:      Penningmeester, trainers/trainingen, website (penningmeester@destayer.nl)
Wybren Bakker:        Kleding, wedstrijden (kleding@destayer.nl en wedstrijd@destayer.nl)


Dus heb je een vraag of iets af te stemmen, spreek ons aan op de ijsbaan of stuur een mail.

Lijkt het je leuk actief te worden binnen De Stayer? Neem gerust contact met ons op. Spreek ons aan
op de ijsbaan of stuur een mail naar bestuur@destayer.nl


IMG_8951.JPG
Bestuur De Stayer 2017-2018
Sander_de_Groot-3.jpg
Sander de Groot
187da13aae894fc0a94659e6073faff9-2.jpg
Pauline Ruigendijk
Simone_op_ijsbaan216-10.jpg
Simone Smuling
Foto_Wybren.JPG
Wybren Bakker