Nieuws

Bestuurswisseling en ALV

De ALV op vrijdag 4 november vond plaats in café de Toeter. Met een mooie opkomst is er een terugblik geweest op afgelopen seizoen en is er vooruitgekeken naar komend seizoen. De belangrijkste punten:

- De ALV heeft ingestemd met een contributieverhoging.

- De ALV heeft ingestemd met het aanstellen van Nienke Terpstra- Kooistra als nieuwe penningmeester.

- Het financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag zijn goedgekeurd door de ALV.

Verder hebben we afscheid genomen van Wybren als penningmeester. Na 5 jaren besturen is het mooi geweest. Bedankt Wybren!!!

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen