Nieuws

Stoffel van Dieten benoemd tot erelid!

Stoffel van Dieten is tijdens de ALV van 8 november 2019 benoemd tot erelid van de vereniging.

Simone heeft hem toegesproken met de volgende woorden:

De Stayer heeft één erelid, dat is Eddy Doesburg.

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel op grond van hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van schaatssport in het algemeen, als zodanig op voorstel van het bestuur dan wel van vijf of meer leden door de ledenvergadering zijn benoemd met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Het bestuur wil graag een nieuw erelid voor dragen tot benoeming als erelid.

En wel het lid dat op 12 november 2012 als voorzitter Eddy Doesburg als erelid heeft benoemd: Stoffel van Dieten

Terug gevonden in een uittreksel van Kamer van Koophandel: Stoffel Michiel van Dieten, penningmeester van de Stayer, indiensttreding: 2-11-2005, samen met Jacob Hilbrands (vz), Gerrit Visser (secr), Agnes Marie Benedictus (wedstrijdcommissaris) en Nynke Schippers (lid) Allen zijn vele jaren bestuurslid geweest.

2005-2010 Penningmeester (5 jaar)

2010-2013 Voorzitter (3 jaar)

Op 22-11-2013 laatste ALV als voorzitter van het bestuur. Michelle Langeslag neemt het stokje van je over.

In die periode heb je ook zitting genomen in de Financiële commissie van de KNSB (jaarverslag 22-11-2011).

Ook ben je al lange tijd trainer:

  • Heel veel jaren heb je training gegeven aan verschillende niveaus bij de Stayer

  • Ook heb je vele jaren training gegeven bij Kardinge

  • Je bent al lange tijd fietstrainer bij de Stayer in de zomer

  • Je ben ook al jarenlange trouwe deelnemer aan het Stayer fietsweekend en zorgt altijd voor het bier.

  • Je hebt in het verleden de rol van trainerscoördinator vervuld.

  • Maar ook altijd was je vraagbaak, voor trainers en voor bestuurders.

Je leefde met de club. Je bent een goede ambassadeur die aanwezig is op de meeste leden activiteiten. Waar de Stayer is, daar is Stoffel. Daarbij weet je heel goed leden te betrekken in de club ook door je betrokkenheid als sportman. Dit maakt je bijzonder en draagt bij aan waarom we je tot  erelid willen benoemen.

In 2013: toen je afscheid nam als bestuurslid, is er al uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van Stoffel voor de Stayer en het schaatsen in zijn algemeenheid. Je hebt de nooit eerder uitgereikte 8(!) sterren gekregen. Maar daarvan weten wij niet precies wat dat inhoud en welke status dat heeft.

Je bent nog steeds fietstrainer bij de Stayer en we hopen dat je dit nog heel lang wil doen. Maar ja, wanneer ga je dan iemand de waardering geven die hij verdiend? Pas als hij stopt als trainer?

Wij wilden je vorig jaar al die waardering geven, omdat je toen in het seizoen stopte als trainer op het ijs. Maar als je iemand wil benoemen, moet je dat wel een beetje gedegen voorbereiden.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen